top of page
Trang chủ
Trang chủ
Trang chủ

Các hạng phòng

- Thời gian thuê xe máy tính theo ngày. Ví dụ: từ 13h chiều hôm nay sẽ đến 13h chiều hôm sau là tính 1 ngày

Các bác sĩ cho biết thêm:

- Giá trên chỉ bao gồm thuê xe, chưa tính tiền.

Các bác sĩ cho biết thêm:

- Khi khách hàng thuê xe sẽ được cấp 2 bảo hiểm / 1 xe để di chuyển.

Các bác sĩ cho biết thêm:

- Bàn giao sau khi trả xe như ban đầu khi thuê

Các bác sĩ cho biết thêm:

- Xe thuê khách sẽ phải để lại thư chứng minh hoặc hộ chiếu

Trang chủ
bottom of page