top of page
Trang chủ
Trang chủ

>   TrangTrang Luxury Hotel

Dựa trên đánh giá của khách hàng trên Booking.com

Wifi miễn phí

Wifi miễn phí

Wifi miễn phí

print.png
Read Review

Các hạng phòng

PX_09986.jpg

SUPERIOR DOUBLE ROOM

PRICE: 499.000VNĐ

Room size: 16m2

Bed: 1 x Queen Bed

Số lượng khách tối đa: 2 người lớn

Đặt phòng >

View: No view

Smoking: No

Phòng tắm: Toilet, Lavabo, Tắm đứng

Xem thêm >
PX_00312.jpg

SUPERIOR DOUBLE ROOM

PRICE: 499.000VNĐ

Room size: 16m2

Bed: 1 x Queen Bed

Số lượng khách tối đa: 2 người lớn

Đặt phòng >

View: No view

Smoking: No

Phòng tắm: Toilet, Lavabo, Tắm đứng

Xem thêm >
PX_00181.jpg

SUPERIOR DOUBLE ROOM

PRICE: 499.000VNĐ

Room size: 16m2

Bed: 1 x Queen Bed

Số lượng khách tối đa: 2 người lớn

Đặt phòng >

View: No view

Smoking: No

Phòng tắm: Toilet, Lavabo, Tắm đứng

Xem thêm >
PX_00280.jpg

SUPERIOR DOUBLE ROOM

PRICE: 499.000VNĐ

Room size: 16m2

Bed: 1 x Queen Bed

Số lượng khách tối đa: 2 người lớn

Đặt phòng >

View: No view

Smoking: No

Phòng tắm: Toilet, Lavabo, Tắm đứng

Xem thêm >
PX_00060.jpg

SUPERIOR DOUBLE ROOM

PRICE: 499.000VNĐ

Room size: 16m2

Bed: 1 x Queen Bed

Số lượng khách tối đa: 2 người lớn

Đặt phòng >

View: No view

Smoking: No

Phòng tắm: Toilet, Lavabo, Tắm đứng

Xem thêm >
PX_00482.jpg

SUPERIOR DOUBLE ROOM

PRICE: 499.000VNĐ

Room size: 16m2

Bed: 1 x Queen Bed

Số lượng khách tối đa: 2 người lớn

Đặt phòng >

View: No view

Smoking: No

Phòng tắm: Toilet, Lavabo, Tắm đứng

Xem thêm >
bottom of page